Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

earwen
It is clear that we are just
an advanced breed of primates,
on a minor planet orbiting
around a very average star,
in the outer suburb of one among
a hundred billion galaxies...
BUT, ever since the dawn of civilization,
people have craved for an understanding
of the underlying order of the world.
There ought to be something very special
about the boundary conditions of the universe.
And what can be more special
than that there is no boundary?
And there should be no
boundary to human endeavor.
We are all different.
However bad life may seem,
there is always something you
can do, and succeed at.
While there is life, there is hope.

Theory of Everything

May 28 2015

earwen
7177 88cd 500
Portugalia
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viagreenny greenny
earwen
6430 b71d 500
Reposted fromgreenny greenny viaOnlyGreen OnlyGreen

May 20 2015

earwen
9297 d4c5 500
Warsaw 2010
earwen
9156 facc 500
Reposted bydragonslover dragonslover
earwen
9037 660e
Reposted bydragonslover dragonslover
earwen
8938 38e5
earwen
8869 ef24 500
earwen
8492 1462 500
earwen
8261 472b 500
earwen
7140 615a 500
Reposted bydragonslover dragonslover
earwen
6900 c069 500
Reposted bytyke tyke

May 04 2015

earwen
earwen
earwen
earwen
0039 edd0
Reposted frompesy pesy viaOnlyGreen OnlyGreen
earwen
Lucretia: To love as we loved was to be never but moiety
To love as we loved was to die, daily with anxiety
Lucretia, Collatinus: To love as we loved was to live, on the edge of tragedy.

April 04 2015

earwen
Gdy byłam młoda i ktoś by mi powiedział: "Ach, najważniejsza w życiu jest życzliwości i dobroć", chyba pękłabym ze śmiechu. Ale gdy się starzejesz, widzisz, że to ma sens. Istnieją proste zasady tego, jak się zachowywać.
Zadaj sobie pytanie: czy twoje spotkanie z drugą osobą sprawiło jej radość? Czy potraktowałaś drugą osobę z szacunkiem? Z jakim uczuciem odejdzie ta osoba?

Eve Ensler, Wysokie Obcasy 4.03.2015

April 03 2015

earwen
9574 47f9
Reposted fromfelicka felicka viadrobiazg drobiazg

January 05 2015

earwen
Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy
a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie.

Wisława Szymborska, Miłość od pierwszego wejrzenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl